Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ''ΑΙΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ''

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου

(διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας)


 ΑΙΤΗΣΗ

1) Αικατερίνης Μελέτη-Ρούσση., Προέδρου, κατοίκου
Κορίνθου,
2) Φωτεινής Καλλιάνου, Αντιπροέδρου, κατοίκου Ναυπλίου,
3) Φωτεινής Δαμίγου, Γενικής Γραμματέα, κατοίκου Aττικής
4) Γεωργίας Δεδεδήμου, Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέα,
κατοίκου Σπάρτης,
5) Αντωνίας Μάρα, Ταμία, κατοίκου Παλαιάς Επιδαύρου,
6) Κωνσταντίνας Αλεξίου, μέλους, κατοίκου Καλαμάτας,
7) Μαρίας Κάπρου, μέλους, κατοίκου Θηβών Βοιωτίας,
8) Ελένης Ρηγοπούλου, μέλους, κατοίκου Πατρών και
9) Χριστίνας Κατσάνου, μέλους, κατοίκου Βόλου Μαγνησίας,
ως μελών της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του εδρεύοντος
στο Ναύπλιο Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ STAGE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
'ΑΙΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ'».


                                                                  ******

Με την από 8.11.2009 ιδρυτική πράξη συνεστήθη Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ STAGE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 'ΑΙΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ'» και έδρα το Ναύπλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Ν. 1264/1982. Με την παραπάνω ιδρυτική πράξη εκλέχθηκε εννεαμελής προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από εμάς τους αιτούντες.


Με την ίδια ημεροχρονολογία καταρτίστηκε και το καταστατικό του πιο πάνω Σωματείου που αποτελείται από 33 άρθρα και υπογράφηκε από όλα τα ιδρυτικά μέλη του.


Επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αναγνώριση του άνω Σωματείου και την εγγραφή του στο οικείο Δημόσιο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Ναυπλίου.


Επειδή η παρούσα αίτησή μας είναι νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη.
Για τους λόγους αυτούς
Και τους κατά τη συζήτηση


                                                                 Αιτούμαστε


Να γίνει δεκτή η αίτηση μας.


Να αναγνωρισθεί με δικαστική απόφαση το αναφερόμενο στο ιστορικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ STAGE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 'ΑΙΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ'» με έδρα το Ναύπλιο.


Και να διαταχθούν : α)Η δημοσίευση περίληψης του Καταστατικού και της απόφασης που το αναγνωρίζει σε Εφημερίδα και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων και β) η εγγραφή του Σωματείου στο οικείο βιβλίο του Δικαστηρίου τούτου.


Ναύπλιο 16.11.2009


Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.